niedziela, 20 listopada 2016

POLSKA KRÓLESTWEM CHRYSTUSA


Chwilo wielka,
dziś nadeszłaś dla kraju naszego.
CHRYSTUS KRÓLEM obwołany
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Tłumnie Polacy się tam zgromadzili,
ze swoim Prezydentem.
O królowanie Chrystusa prosili,
przejęci wielce tym doniosłym momentem.

Króluj Chryste w naszym kraju,
pomóż dobrem zło zwyciężać,
by Twa Miłość stąd płynęła
i świat cały ogarnęła.

Warto było Prawdy bronić
i wielką ofiarę ponosić,
aby dzisiaj stać się godnym,
Chrystusa o królowanie prosić.

Cześć i chwała bohaterom,
co za Polskę zginęli
i BÓG, HONOR, OJCZYZNA
głęboko w sercach wyryte mieli.

19.11.2017r Ogólnopolska Uroczystość Jubileuszowego Aktu Przyjęcia
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana naszego narodu.
Kraków - Łagiewniki

piątek, 29 lipca 2016

GDZIE BYŁEŚ BOŻE

Czy byłeś tam,
gdzie,,ludzie",ludziom piekło zgotowali?
Tam, gdzie wiarę nadzieje i miłość
z ludzkich serc wyrwać próbowali?
Gdzie cierpienie, lało się strumieniem...

W szaleństwie zła,
tak trudno Cię tam znaleźć...

Ale cokolwiek uczynili tym najmniejszym,
Tobie uczynili,
bo byłeś tam...
wiarą dla wątpiących,
nadzieją dla cierpiących,
wyzwoleniem dla umierających
i Miłością... w Maksymilianie.
W nich byłeś, Panie.

,,Boże, przebacz tyle okrucieństwa"


W dniu wizyty Ojca Św. Franciszka
w Auschwitz.
ŚDM lipiec 2016

niedziela, 10 kwietnia 2016

SKRZYWDZONE DOBRO

O dobro, darze przeczysty,
z Bożą Miłością na zawsze zjednoczony.
Ty przez tę Miłość darmo zostałeś,
na służbę człowiekowi przeznaczony.

Lecz, jak długo możesz służyć
ludzkiej tylko mądrości
i nie utracić danej przez Stwórcę,
swojej pierwotnej czystości ?

Bo nie wiedzą o czym mówią,
którzy powiadają,
że bez Boga istnieć możesz.
Kłamliwą dobrocią prawdę zakrywają
i dobro ze złem, w półprawdzie mieszają.

O dobro prawdziwe,
tak często przez ludzi niesłusznie sądzone.
Kto ci te krzywdy wielkie wynagrodzi,
kłamstwem o tobie i pychą wyrządzone?

,,Nikt nie jest dobry, tylko Sam Bóg",
On Źródłem z którego czerpać trzeba,
by dobre owoce swoją wartość miały ,
i zło na tym świecie, dobrem zwyciężały.

niedziela, 31 stycznia 2016

NIE ZAPOMINAJ, POLSKO

Zechciej choć trochę zrozumiesz Polsko ,
jaką godnością jesteś obdarzona,
od kiedy w Mistyczne Ciało Chrystusa,
przez Święty Chrzest, zostałaś włączona?

O tej godności nie zapominaj
i o tym, żeś przyrzekała;
miłować Boga i bliźniego
i że Przykazań, będziesz przestrzegała.

Niechaj Ci będzie Krzyż Jezusowy,
jedności i miłości znakiem.
By Twoje dzieci z dumą mówiły,
że Polska jest Polską a Polak...Polakiem

WYSTARCZYŁO WIARY

W trudnych czasach Mieszko I-szy
rządził Słowianami,
gdyż jedności brakowało
pomiędzy plemionami.

Z dala od pielgrzymich szlaków,
w głębi lasu zamieszkali.
Nie słyszeli o Chrystusie,
pogańskie praktyki uprawiali.

Otton I-szy swoje wpływy
próbował narzucić Mieszkowi,
ale książę pod opiekę
oddał lud swój papieżowi.

Zechciał Bóg na drodze Mieszka
postawić Dobrawę cnotliwą,
która w swoim sercu miała,
wiarę w Chrystusa prawdziwą.

Życiem swym pokazywała,
jakim człowiek stać się może,
gdy podąży Drogą Wiary
i zaufa w Miłosierdzie Boże.

Umiał książę odróżnić
światło w duszy od ciemności
kiedyś, sam był ociemniały
i cudem doświadczył jasności.

Wyruszył więc za tym Światłem ,
by poznać Zmartwychwstałego.
Gdy uroczyście Chrzest Święty przyjął,
drzwi Kościoła otworzył,dla ludu swojego.

Pytają dziś,
czy uwierzył w Boga Jedynego?
Widać... wiary wystarczyło,
skoro Polska wciąż doświadcza,
Błogosławieństwa Bożego.

KIEDY BÓG TĘDY PRZESZEDŁ

Dawne czasy Gall Anonim,
tak w kronikach opisywał.
Gdzieś w oddali, w wielkim lesie,
ród słowiański zamieszkiwał

Właśnie tędy, z Woli Bożej,
dwaj mężowie wędrowali.
Jak przystało na przybyszów,
w progach władcy zawitali.

Nie chciał ich ugościć Popiel,
plemion tych okrutny władca.
Weszli więc do skromnej chaty,
dobrego,lecz biednego Piasta.

Ten przybyszów z radością
w gościnę przyjmuje.
Chociaż biedny, to niczego
utrudzonym nie żałuje.

W pewnej chwili, coś dziwnego
nagle się zdarzyło.
U Popiela jadło znikło,
zaś u Piasta jadła przybyło.

Potem, kiedy czas upłynął,
Siemowit u Piastów się rodzi.
Tak gościnę i dobro,
Bóg Piastowi wynagrodził.

No bo właśnie to dziecie
władcą Słowian zostaje,
gdy po nagłej śmierci Popiela,
jemu władzę lud oddaje.

Po nim Lestek i Siemomysł,
co miał syna Mieszka.
Tylko...radość tę przyćmiła
ślepota syneczka.

Siedem lat od urodzenia,
chłopiec ten w ciemności żył.
Potem cudem uzdrowiony,
świadectwem dla Słowian był.

Znakiem to dla ludu było
którym Mieszko rządzić chciał,
że z ciemności sam wybawion,
z mroków ich wybawić miał.