niedziela, 12 lipca 2015

WIARA CZYNI CUDA

Twoja wiara Cię uzdrowiła,
kobieto za Jezusem idąca.
Twoja wiara Bożą moc poruszyła
gdy spłynęła na Ciebie Łaska uzdrawiająca.

Tylko dotknąć szaty Jego...
nic więcej nie chciałaś,
kiedy w tłumie zagubiona
Jezusowi zaufałaś.

Kto mnie dotknął? - pytał uczniów,
gdy moc wypłynęła z Niego
i doznałaś uzdrowienia
z krwotoku uciążliwego.

Wiara... Jak ziarnko gorczycy,
choć maleńkie, potęgę w sobie nosi.
Gdy Ją wsiejesz w Boży grunt,
Bożą mocą...góry przenosi.

Twoja wiara Cię uzdrowiła.
Idź w pokoju.Tylko wierz.